Keystone logo
Scuola Superiore Sant’Anna DS Inno - Inovare bazată pe știința datelor în afaceri și societate
Scuola Superiore Sant’Anna

DS Inno - Inovare bazată pe știința datelor în afaceri și societate

Pisa, Italia

5 Days

Engleză

La zi

08 Dec 2024

10 Feb 2025

EUR 200 *

În campus

* de la 200 EUR la 1000 EUR, în funcție de venitul anual al solicitantului

Introducere

Datorită progreselor tehnologice, digitalizării crescânde și dezvoltării social media, precum și utilizării pe scară largă a dispozitivelor mobile cu senzori și aplicații, fenomenul big data devine crucial nu numai pentru întreprinderi, ci și pentru multe sectoare și pentru societate în ansamblu. În consecință, dobândirea de competențe specifice pentru valorificarea eficientă a abundenței de date în mediile de inovare în afaceri este deosebit de importantă.

Deși importanța acestui subiect în economia globală devine evidentă, oferta educațională universitară în domeniul managementului inovării și al științei datelor este încă limitată. Pentru a aborda aceste aspecte în mod cuprinzător, este necesar să se dezvolte competențe printr-o abordare interdisciplinară, care să implice cercetători în management și economie, precum și informaticieni și statisticieni.

Această școală sezonieră își propune să examineze relația dintre managementul inovării și știința datelor printr-o abordare pe mai multe niveluri. În primul rând, această relație va fi explorată la nivel de întreprindere nu numai prin cunoștințe teoretice, ci mai ales prin mărturii directe și vizite la întreprinderi mari și mici. În al doilea rând, această relație va fi abordată la nivel de sector (de exemplu, sănătate și produse farmaceutice) și, în cele din urmă, la nivel social prin prezentarea unor experiențe directe ale informaticienilor. În concluzie, participanților li se vor oferi, de asemenea, stimuli și instrumente ale științei datelor pentru a înțelege și măsura complexitatea acestei relații.

Metodologii de predare

Studenții vor fi implicați în mod interactiv și proactiv în procesul de formare datorită integrării conceptelor teoretice cu experiența practică sub îndrumarea formatorilor, cuprinzând atât cadre universitare, cât și practicieni.

Admitere

Taxa de școlarizare a programului

Despre Școală

Întrebări