Contabilitate financiară avansată

INFORMATIE CHEIE

 • Codul cursului: AFB104
 • Durata: 9 zile
 • Taxă: 3765 RON

CONTEXTUL CURSULUI

Bugetul de numerar

 • De ce ar trebui managerii să înțeleagă contabilitatea?
 • Concepte contabile
 • Calendarul încasărilor și plăților
 • Calculul profitului brut și al marjei de profit brut

Introducere în declarația de profit și pierdere

 • Măsurarea profitului
 • Contabilitate dublă
 • Tipuri de cont
 • Soldul procesului
 • Capital față de venituri / venituri
 • Calcularea costului vânzărilor

Echilibrarea elementelor de bază

 • Active și datorii
 • Declarația poziției financiare
 • Dobânzi și avansuri

Contabilitate pentru amortizări și datorii neperformante

 • Metoda liniară
 • Metoda de reducere a soldului
 • Cedări de active imobilizate
 • Datorii nesigure și îndoielnice
 • Utilizări și limitări ale situației poziției financiare

Finanțarea companiei

 • Natura societăților cu răspundere limitată
 • Capitalul social
 • Bursa de Valori
 • Capital de risc
 • Capital de împrumut și obligațiuni
 • Profituri retinute
 • Cerințe de raportare

Conturile companiei

 • Declarația de profit sau pierdere
 • Situația modificărilor capitalurilor proprii
 • Declarația poziției financiare
 • Active necorporale
 • Reevaluarea activelor
 • Situația rezultatului global
 • Guvernanța corporativă

Situația fluxurilor de numerar

 • Surse de flux de numerar
 • Activele imobilizate și situația fluxurilor de numerar
 • Mișcări ale capitalului circulant
 • Impozite, dobânzi și dividende
 • Ce să căutați într-o situație a fluxurilor de numerar
 • Gestionarea numerarului

Interpretarea situațiilor financiare

 • Analiza raportului
 • Piramida rapoartelor
 • Ratele de probabilitate
 • Ratele de lichiditate
 • Controlul capitalului circulant
 • Ciclul de capital de lucru

Structura capitalului și ratele de investiții

 • Structura Capitala
 • Indicatori de investiții
 • Limitări ale analizei raportului

Public țintă

Acest curs de cunoștințe financiare este potrivit pentru:

 • Cei care doresc să înțeleagă implicațiile deciziilor luate într-o serie de probleme de contabilitate financiară.
 • Cei care doresc să-și dezvolte capacitatea de a analiza, interpreta și pune la îndoială informațiile contabile pe care le pot întâlni într-un context de afaceri.
 • Cei care doresc să dobândească o apreciere solidă a contabilității și a finanțelor pentru a comunica și a reuși în lumea afacerilor.
 • Personalul necontabil care dorește o introducere practică a principiilor contabilității financiare.

Rezultatele învățării

După finalizarea acestui curs de formare în domeniul alfabetizării financiare , veți putea înțelege:

 • Scopul contabilității.
 • De ce non-contabili trebuie să înțeleagă contabilitatea.
 • Terminologia de bază a tranzacțiilor de afaceri.
 • Cum să pregătiți un buget de numerar.
 • Marja de profit brut a unui produs și a unei afaceri.
 • Diferența dintre numerar și profitul unei afaceri.
 • Faptul că un set de situații financiare poate fi întocmit din date include un bilanț de verificare.
 • Diferența dintre venituri și cheltuielile de capital și importanța distincției.
 • Cum să pregătiți o simplă declarație de profit sau pierdere.
 • Scopul unei declarații de poziție financiară.
 • Activele și pasivele unei întreprinderi.
 • Ce înseamnă acumularea și plata anticipată și cum să ții cont de ele.
 • Cum să pregătiți o declarație de poziție financiară pentru o afacere simplă.
 • De ce trebuie să se amortizeze activele imobilizate.
 • Modul de utilizare a metodelor liniare și de reducere a echilibrului de asigurare a deprecierii.
 • De ce trebuie să oferim datorii rele și îndoielnice.
 • Cum se întocmește o situație finală ajustată a profitului sau pierderii și situația poziției financiare.
 • Unele dintre limitările unei declarații de poziție financiară.
 • Natura unei societăți cu răspundere limitată.
 • Principalele surse externe de finanțare disponibile companiilor cu răspundere limitată și caracteristicile acestora.
 • Rolul unei burse de valori.
 • Cerințele de raportare aplicate directorilor unei companii.
 • Cum se întocmește o situație a profitului sau pierderii și o situație a rezultatului global pentru o societate cu răspundere limitată.
 • Cum să pregătiți o declarație de poziție financiară pentru o societate cu răspundere limitată.
 • Scopul unei declarații privind modificările capitalului propriu.
 • Importanța unei guvernări corporative fiabile.
 • Importanța crucială a numerarului pentru o afacere.
 • Diferența dintre profit și numerar.
 • Cum să pregătiți o simplă situație a fluxurilor de trezorerie.
 • Cine folosește situațiile financiare și care sunt nevoile acestora.
 • Cum să calculați și să interpretați rapoartele care vă permit să comentați profitabilitatea, lichiditatea și eficiența unei afaceri.
 • Cum să calculați și să interpretați rapoartele care vă permit să comentați structura de capital a unei companii, rentabilitatea investiției și performanța.
 • Limitările analizei raportului.

CE ESTE INCLUS:

 • 54 de ore de instruire pe bază de clasă
 • Apple iPad
Program predat în:
Engleză

Vezi 131 mai multe cursuri de la London Business Training & Consulting »

Ultima actualizare September 27, 2018
Acest curs este Bazat în Campus
Start Date
Duration
9 zilele
La zi
Price
3,765 GBP
După locații
După dată
Termen limită de aplicare
Termen limită de aplicare
Start Date
Oct 8, 2019
End Date
Oct 18, 2019
Termen limită de aplicare
Location
Termen limită de aplicare
End Date
Termen limită de aplicare
End Date

Oct 8, 2019

Location
Termen limită de aplicare
End Date
Oct 18, 2019