Anul Pregătitor de limba română

Universitatea De Vest Din Timisoara

Descrierea programului

Anul Pregătitor de limba română

Universitatea De Vest Din Timisoara

Anul Pregătitor de limba română

Universitatea de Vest din Timișoara este una dintre instituțiile de învățământ superior din România acreditată să organizeze Anul Pregătitor de limba română. Acest curs de limba este obligatoriu pentru studenții străini care doresc să urmeze programe de studii cu predare în limba română. În timpul anului pregătitor studenții îşi însuşesc cunoştinţele necesare de limba română, precum şi cunoştinţele specifice, corelate cu profilul viitoarei pregătiri (anatomie, fizică, chimie, desen tehnic etc.), dacă programul de studii este organizat în limba română.

La înscrierea la programe de studii cu predare în limba română sunt exceptate de la obligația de a prezenta certificatul de absolvire a anului pregătitor următoarele categorii de persoane:

a. persoanele care prezintă acte de studii românești (diploma și certificate) sau acte de studii, situații școlare atestând cel puțin 4 ani de studii consecutive urmați, în limba română, într-o unitate școlară din sistemul național din România;

b. persoanele, care, în vederea înscrierii în învățământul universitar, prezintă certificate sau atestate de competență lingvistică de nivel minim B1, conform cadrului European comun de referință pentru limbi străine, eliberate de instituțiile de învățământ superior acreditate din România care organizează anul pregătitor de limba română pentru cetățenii străini, de lectoratele de limbă, literatură, cultură și civilizație românească în universități din străinătate/ Institutul Limbii Române sau de Institutul Cultural Român;

c. cei care promovează testul de limba română, în urma examinării de către o comisie de specialitate formată din cadre didactice având cel puțin funcția didactică de lector. Examinarea poate fi făcută în instituția de învățământ superior la care candidatul dorește să studieze, dacă această instituție de învățământ superior desfășoară o specializare / program de studii de limba și literatura română autorizată/autorizat provizoriu sau acreditată/acredidat, ori în cadrul altei instituții de învățământ superior acreditate care desfășoară o astfel de specializare / un astfel de program de studii. În urma acestei examinări se va elibera un certificat de competenţă lingvistică.

CUI I SE ADRESEAZĂ?

1. Cetățenii din state terțe UE care doresc să studieze în limba română (inclusive specializări din domeniul tehnic, medical, farmacie etc.)

2. Cetățeni din țări membre ale Uniunii Europene care doresc să studieze în limba română

Contact: Roxana Petronela Diaconescu (e-mail: roxana.diaconescu@e-uvt.ro, Phone: +40256592227)

Această școală oferă programe în:
  • Română


Ultima actualizare April 16, 2018
Durata & Pret
Acest curs este Bazat în Campus
Start Date
Data începerii
Sept. 2019
Duration
Durata
Cu normă întreagă
Locations
România - Timișoara, Timiș County
Data începerii : Sept. 2019
Termen limită de aplicare Contactează şcoala
Data terminării Contactează şcoala
Dates
Sept. 2019
România - Timișoara, Timiș County
Termen limită de aplicare Contactează şcoala
Data terminării Contactează şcoala